Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/3481
Nhan đề: Nhà máy nhiệt điện_Lần 1. HK1
Tác giả: Võ Thiện, Mỹ
Từ khoá: Nhà máy nhiệt điện
Năm xuất bản: 2016
Nhà xuất bản: Khoa Kỹ thuật
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/3481
Bộ sưu tập: Năm học 2016 - 2017_NL_ĐT

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
K19NL NL33A Nhà máy Nhiệt điện.jpg
  Giới hạn truy cập
Nhà máy nhiệt điện_Lần 1. HK1544.03 kBJPEGXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.