Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/3465
Nhan đề: Tài chính doanh nghiệp 2_HK1
Tác giả: Phạm Thị Hồng, Vân
Từ khoá: Tài chính doanh nghiệp
Năm xuất bản: 2016
Nhà xuất bản: Khoa Tài chính Kế toán
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/3465
Bộ sưu tập: Năm học 2016-2017_DT_Tài chính Ngân hàng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
K20TC KT45H Tài Chính Doanh Nghiệp 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Tài chính doanh nghiệp 2_HK18.59 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.