Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/3457
Nhan đề: Mô phỏng tín dụng_HK1
Tác giả: Bùi Thị, Điệp
Từ khoá: Mô phỏng tín dụng
Năm xuất bản: 2016
Nhà xuất bản: Khoa Tài chính Kế toán
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/3457
Bộ sưu tập: Năm học 2016-2017_DT_Tài chính Ngân hàng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
K19TC KT85F Mô phỏng 2 Ngân hàng.pdf
  Giới hạn truy cập
Mô phỏng tín dụng_HK1413.14 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.