Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/3440
Nhan đề: Chung cư Hoa Sen, thành phố Hồ Chí Minh : Thuyết minh Đồ án tốt nghiệp
Tác giả: Hồ, Bảo Duy
Nguyễn, Hoàng Tùng
Từ khoá: Xây dựng công trình
Kết cấu công trình
Nền móng
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/3440
Bộ sưu tập: Năm học 2017 - 2018_XD_KL,DA

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
D7237_1_Hồ Bảo Duy_X133375_Muc luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Mục lục260.76 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D7237_2_Hồ Bảo Duy_X133375_Phan 1_Chuong 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Phần 1 : Kiến trúc - Chương 1: tổng quan kiến trúc403.54 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D7237_3_Hồ Bảo Duy_X133375_Phan 2_Chuong 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Phần 2: Kết cấu - Chương 2: Tính toán sàn tầng điển hình (tầng 3)1.28 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D7237_4_Hồ Bảo Duy_X133375_Phan 2_Chuong 3.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 3: Thiết kế cầu thang bộ1.11 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D7237_5_Hồ Bảo Duy_X133375_Phan 2_Chuong 4.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 4: Tính toán hồ nước mái1.72 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D7237_6_Hồ Bảo Duy_X133375_Phan 2_Chuong 5.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 5: Tính toán khung trục 22.87 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D7237_7_Hồ Bảo Duy_X133375_Phan 3_Chuong 6.pdf
  Giới hạn truy cập
Phần 3: Nền móng - Chương 6: Thiết kế móng khung trục 22.46 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D7237_8_Hồ Bảo Duy_X133375_Phu luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Phụ lục1.25 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.