Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/3435
Nhan đề: Nhà điều hành và sản xuất phần mềm, lô B1D, Cụm TTCN & CNN Cầu giấy, Hà nội : Thuyết minh Đồ án tốt nghiệp
Tác giả: Nguyễn, Phổ Kha
Bùi, Nam Phương
Từ khoá: Xây dựng công trình
Kết cấu công trình
Nền móng
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/3435
Bộ sưu tập: Năm học 2017 - 2018_XD_KL,DA

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
D7236_1_Nguyễn Phổ Kha_X135728_Danh muc bang bieu.pdf
  Giới hạn truy cập
Danh mục bảng biểu268.04 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D7236_2_Nguyễn Phổ Kha_X135728_Muc luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Mục lục189.18 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D7236_3_Nguyễn Phổ Kha_X135728_Chuong 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 1: Kiến trúc209.83 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D7236_4_Nguyễn Phổ Kha_X135728_Chuong 2_Phan 1_2.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 2: Kết cấu166.17 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D7236_5_Nguyễn Phổ Kha_X135728_Chuong 2_Phan 3.pdf
  Giới hạn truy cập
Tính toán sàn tầng điển hình (sàn tầng 3)910.96 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D7236_6_Nguyễn Phổ Kha_X135728_Chuong 2_Phan 4.pdf
  Giới hạn truy cập
IV. Thiết kế cầu thang bộ851.48 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D7236_7_Nguyễn Phổ Kha_X135728_Chuong 2_Phan 5.pdf
  Giới hạn truy cập
V. Thiết kế bể nước mái1.15 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D7236_8_Nguyễn Phổ Kha_X135728_Chuong 2_Phan 6.pdf
  Giới hạn truy cập
VI. Thiết kế khung không gian5.53 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D7236_9_Nguyễn Phổ Kha_X135728_Chuong 2_Phan 7.pdf
  Giới hạn truy cập
VII. Tính toán móng cọc khung trục X31.54 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D7236_10_Nguyễn Phổ Kha_X135728_Phu luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Phụ lục4.47 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.