Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/3430
Nhan đề: Hóa môi trường_Lần 1. HK1 (1)
Tác giả: Huỳnh Ngọc Phương, Mai
Từ khoá: Hóa môi trường
Năm xuất bản: 2016
Nhà xuất bản: Khoa Môi trường và Công nghệ sinh học
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/3430
Bộ sưu tập: Năm học 2016-2017_DT_Ngành Công nghệ Kỹ thuật Môi trường

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
K21M MT030 Hóa Môi Trường.pdf
  Giới hạn truy cập
Hóa môi trường_Lần 1. HK1 (1)12.6 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.