Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/3429
Nhan đề: Ký túc xá Đại học Tôn Đức Thắng, khu Đô thị mới, phường Tân Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh : Thuyết minh Đồ án tốt nghiệp
Tác giả: Dương, Cao Kỳ
Nguyễn, Khắc Cường
Từ khoá: Xây dựng công trình
Kết cấu công trình
Nền móng
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/3429
Bộ sưu tập: Năm học 2017 - 2018_XD_KL,DA

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
D7234_1_Dương Cao Kỳ_X130420_Muc luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Mục lục374.65 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D7234_2_Dương Cao Kỳ_X130420_Phan 1_Chuong 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Phần 1 : Kiến trúc - Chương 1 : Tổng quan kiến trúc công trình365.56 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D7234_3_Dương Cao Kỳ_X130420_Phan 2_Chuong 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Phần 2: Kết cấu - Chương 2 : Tính toán cốt thép sàn từ tầng 2 đến tầng 10923.38 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D7234_4_Dương Cao Kỳ_X130420_Phan 2_Chuong 3.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 3 : Tính toán cầu thang ( tầng 2 -10)584.23 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D7234_5_Dương Cao Kỳ_X130420_Phan 2_Chuong 4.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 4 : Tính toán hồ nước mái1.01 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D7234_6_Dương Cao Kỳ_X130420_Phan 2_Chuong 5.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 5 : Tính khung trục 21.18 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D7234_7_Dương Cao Kỳ_X130420_Phan 2_Chuong 6.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 6 : Tính toán và thiết kế móng cho khung trục 21.94 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D7234_8_Dương Cao Kỳ_Phu luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Phụ lục10.67 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.