Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/3425
Nhan đề: Văn phòng công ty cổ phần KATA, đường Huỳnh Văn Cừ, phường Phú Cường, thị xã Thủ Dầu Một : Thuyết minh Đồ án tốt nghiệp
Tác giả: Hồ, Vũ Minh Đạo
Bùi, Nam Phương
Từ khoá: Xây dựng công trình
Kết cấu công trình
Nền móng
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/3425
Bộ sưu tập: Năm học 2017 - 2018_XD_KL,DA

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
D7233_1_Hồ Vũ Minh Đạo_X132825_Muc luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Mục lục303.01 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D7233_2_Hồ Vũ Minh Đạo_X132825_Chuong 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương I : Kiến trúc326.55 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D7233_3_Hồ Vũ Minh Đạo_X132825_Chuong 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương II: Thiết kế kết cấu bản sàn tầng 3 đến tầng 9684.44 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D7233_4_Hồ Vũ Minh Đạo_X132825_Chuong 3.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương III: Thiết kế kết cấu cầu thang bộ893.99 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D7233_5_Hồ Vũ Minh Đạo_X132825_Chuong 4.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương IV: Thiết kế kết cấu bể nước mái1.2 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D7233_6_Hồ Vũ Minh Đạo_X132825_Chuong 5.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương V: Thiết kế khung không gian4.43 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D7233_7_Hồ Vũ Minh Đạo_X132825_Chuong 6.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương VI: Thiết kế móng cọc ép1.64 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D7233_8_Hồ Vũ Minh Đạo_X132825_Chuong 7.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương VII: Thiết kế móng cọc khoan nhồi1.41 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D7233_9_Hồ Vũ Minh Đạo_X132825_Phu luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Phụ lục4.75 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.