Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/3423
Nhan đề: Kinh tế môi trường_Lần 1. HK1
Tác giả: Nguyễn Kim, Thanh
Từ khoá: Kinh tế môi trường
Năm xuất bản: 2016
Nhà xuất bản: Khoa Môi trường và Công nghệ sinh học
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/3423
Bộ sưu tập: Năm học 2016 - 2017_MS_ĐT

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
K20M KT57A Kinh Tế Môi Trường.pdf
  Giới hạn truy cập
Kinh tế môi trường_Lần 1. HK15.56 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.