Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/3420
Nhan đề: Trụ sở Vietbank Sóc trăng, Trần Hưng Đạo, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng : Thuyết minh Đồ án tốt nghiệp
Tác giả: Ngô, Văn Dự
Bùi, Nam Phương
Từ khoá: Xây dựng công trình
Kết cấu công trình
Nền móng
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/3420
Bộ sưu tập: Năm học 2017-2018_DOAN_Kỹ thuật xây dựng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
D7231_1_Ngô Văn Dự_X137160_Muc luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Mục lục147.23 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D7231_2_Ngô Văn Dự_X137160_Phan 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Phần 1 : Kiến trúc255.09 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D7231_3_Ngô Văn Dự_X137160_Phan 2_San.pdf
  Giới hạn truy cập
Phần 2: Kết cấu - Chương 1. Lựa chọn giải pháp kết cấu687.26 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D7231_4_Ngô Văn Dự_X137160_Phan 2_Be nuoc mai.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 5: Thiết kế bể nước mái572.29 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D7231_5_Ngô Văn Dự_X137160_Phan 2_Cau thang.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 4. Thiết kế cầu thang458.12 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D7231_6_Ngô Văn Dự_X137160_Phan 2_Khung.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 6. Mô hình khung không gian2.38 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D7231_7_Ngô Văn Dự_X137160_Phan 2_Mong.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 8. Thiết kế móng khung trục B1.45 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D7231_8_Ngô Văn Dự_X137160_Loi cam on.pdf
  Giới hạn truy cập
Lời cám ơn89.42 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.