Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/3418
Nhan đề: Quản lý chất thải rắn sinh hoạt_Lần 1. HK1
Tác giả: Trần Thị Mỹ, Diệu
Từ khoá: Chất thải rắn sinh hoạt
Năm xuất bản: 2016
Nhà xuất bản: Khoa Môi trường và Công nghệ sinh học
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/3418
Bộ sưu tập: Năm học 2016 - 2017_MS_ĐT

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
K19M MT001 Quản Lý Chất Thải Rắn.pdf
  Giới hạn truy cập
Quản lý chất thải rắn sinh hoạt_Lần 1. HK11.29 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.