Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/3417
Nhan đề: Chung cư An Phước, Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh : Thuyết minh Đồ án tốt nghiệp
Tác giả: Phan, Công Tín
Từ, Đông Xuân
Từ khoá: Xây dựng công trình
Kết cấu công trình
Nền móng
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/3417
Bộ sưu tập: Năm học 2017 - 2018_XD_KL,DA

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
D7230_1_Phan Công Tín_X134577_Muc luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Mục lục182.06 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D7230_2_Phan Công Tín_X134577_Tai lieu tham khao.pdf
  Giới hạn truy cập
Tài liệu tham khảo214.08 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D7230_3_Phan Công Tín_X134577_Phan 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Phần 1 : Kiến trúc570.14 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D7230_4_Phan Công Tín_X134577_Phan 2_Chuong 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Phần 2: Kết cấu - Chương I: Tính toán sàn798.34 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D7230_5_Phan Công Tín_X134577_Phan 2_Chuong 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương II: Tính toán cầu thang bộ585.82 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D7230_6_Phan Công Tín_X134577_Phan 2_Chuong 3.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương III: Tính toán hồ nước mái1.59 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D7230_7_Phan Công Tín_X134577_Phan 2_Chuong 4.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương IV: Thiết kế khung không gian khung trục 2.2.75 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D7230_8_Phan Công Tín_X134577_Phan 2_Chuong 5.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương V: Thiết kế móng cọc ép cho công trình1.24 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D7230_9_Phan Công Tín_X134577_Phan 2_Chuong 6.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương VI: thiết kế móng cọc khoan nhồi cho công trình1.08 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.