Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/3414
Nhan đề: Chung cư Tân Thịnh Lợi, 203 Bà Hom, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh : Thuyết minh Đồ án tốt nghiệp
Tác giả: Nguyễn, Quang Đại
Từ, Đông Xuân
Từ khoá: Xây dựng công trình
Kết cấu công trình
Nền móng
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/3414
Bộ sưu tập: Năm học 2017 - 2018_XD_KL,DA

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
D7229_1_Nguyễn Quang Đại_X105433_Muc luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Mục lục472.12 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D7229_2_Nguyễn Quang Đại_X105433_Tai lieu tham khao.pdf
  Giới hạn truy cập
Tài liệu tham khảo236.82 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D7229_3_Nguyễn Quang Đại_X105433_Phan 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Phần 1 : Kiến trúc568.01 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D7229_4_Nguyễn Quang Đại_X105433_Phan 2_Chuong 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Phần 2: Kết cấu - Chương 2: Thiết kế sàn tầng điển hình1.33 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D7229_5_Nguyễn Quang Đại_X105433_Phan 2_Chuong 3.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 3: Thiết kế cầu thang tầng điển hình929.07 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D7229_6_Nguyễn Quang Đại_X105433_Phan 2_Chuong 4.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 4 : Thiết kế hồ nước mái866.76 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D7229_7_Nguyễn Quang Đại_X105433_Phan 2_Chuong 5.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 5: Phân tích khung không gian. Tính toán và bố trí cốt thép khung trước2.13 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D7229_8_Nguyễn Quang Đại_X105433_Phan 2_Chuong 6.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 6: Thiết kế móng khung trước1.97 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D7229_9_Nguyễn Quang Đại_X105433_Phu luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Phụ lục10.13 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.