Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/3409
Nhan đề: Tòa nhà văn phòng Công ty Cổ phần KATA, 6 Nguyễn Văn Trỗi, phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Hà Nội : Thuyết minh Đồ án tốt nghiệp
Tác giả: Trần, Minh Duy
Nguyễn, Khắc Cường
Từ khoá: Xây dựng công trình
Kết cấu công trình
Nền móng
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/3409
Bộ sưu tập: Năm học 2017 - 2018_XD_KL,DA

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
D7228_1_Minh Duy_K19X1_Muc luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Mục lục609.33 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D7228_2_Minh Duy_K19X1_Chuong 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Phần 1 : Kiến trúc - Chương 1: Tổng quan kiến trúc công trình329.58 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D7228_3_Minh Duy_K19X1_Chuong 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Phần 2: Kết cấu - Chương 2: Tính toán sàn sườn bê tông cốt thép toàn khối tầng điển hình922.5 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D7228_4_Minh Duy_K19X1_Chuong 3.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 3: Tính toán cầu thang879.46 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D7228_5_Minh Duy_K19X1_Chuong 4.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 4: Tính toán kết cấu hồ nước mái971.41 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D7228_6_Minh Duy_K19X1_Chuong 5.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 5: Thiết kế khung trục 31.39 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D7228_7_Minh Duy_K19X1_Chuong 6.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 6: Thiết kế móng công trình2.72 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D7228_8_Minh Duy_K19X1_Phu luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Phụ lục4.46 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.