Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/3406
Nhan đề: Ứng dụng tin học trong công nghệ sinh học_Lần 1. HK1
Tác giả: Trần Minh, Tâm
Từ khoá: Ứng dụng tin học trong công nghệ sinh học
Năm xuất bản: 2016
Nhà xuất bản: Khoa Môi trường và Công nghệ sinh học
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/3406
Bộ sưu tập: Năm học 2016 - 2017_MS_ĐT

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
K20S TH96A ứng dụng Tin học trong Sinh học 1.jpg
  Giới hạn truy cập
Ứng dụng tin học trong công nghệ sinh học_Lần 1. HK1542.59 kBJPEGXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.