Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/3403
Nhan đề: Công nghệ sinh học động vật_Lần 1. HK1 (1)
Tác giả: Trần Thị, Minh
Từ khoá: Công nghệ sinh học động vật
Năm xuất bản: 2016
Nhà xuất bản: Khoa Môi trường và Công nghệ sinh học
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/3403
Bộ sưu tập: Năm học 2016 - 2017_MS_ĐT

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
K20S SH022 Công Nghệ Sinh Học Động Vật.pdf
  Giới hạn truy cập
Công nghệ sinh học động vật_Lần 1. HK1 (1)3.6 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.