Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/3402
Nhan đề: Công nghệ sinh học thực vật_Lần 1. HK1
Tác giả: Võ Thị, Xuyến
Từ khoá: Công nghệ sinh học thực vật
Năm xuất bản: 2016
Nhà xuất bản: Khoa Môi trường và Công nghệ sinh học
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/3402
Bộ sưu tập: Năm học 2016-2017_DT_Công nghệ Sinh học

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
K20S SH18A Công Nghệ Sinh Học Thực Vật.jpg
  Giới hạn truy cập
Công nghệ sinh học thực vật_Lần 1. HK1367.11 kBJPEGXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.