Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/3394
Nhan đề: Thực hành kỹ thuật di truyền cơ sở_Lần 1. HK1
Tác giả: Phan Ngô, Hoang
Từ khoá: Kỹ thuật di truyền cơ sở
Năm xuất bản: 2016
Nhà xuất bản: Khoa Môi trường và Công nghệ sinh học
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/3394
Bộ sưu tập: Năm học 2016 - 2017_MS_ĐT

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
K19S TT049 Thực Hành Kỹ Thuật Di Truyền.pdf
  Giới hạn truy cập
Thực hành kỹ thuật di truyền cơ sở_Lần 1. HK1808.81 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.