Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/3391
Nhan đề: Phương pháp hóa sinh hiện đại_Lần 1 (Đề A). HK1
Tác giả: Cao Ngọc Minh, Trang
Từ khoá: Phương pháp hóa sinh hiện đại
Năm xuất bản: 2016
Nhà xuất bản: Khoa Môi trường và Công nghệ sinh học
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/3391
ISSN: TN039
Bộ sưu tập: Năm học 2016 - 2017_MS_ĐT

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
K19S TN039 Các P.Pháp Hóa Sinh Hiện Đại DE A.pdf
  Giới hạn truy cập
Phương pháp hóa sinh hiện đại_Lần 1 (Đề A). HK12.55 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.