Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/3388
Nhan đề: Thương mại hóa sản phẩm công nghệ sinh học_Lần 1. HK1
Tác giả: Trần Minh, Tâm
Từ khoá: Thương mại hóa
Công nghệ sinh học
Năm xuất bản: 2016
Nhà xuất bản: Khoa Môi trường và Công nghệ sinh học
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/3388
Bộ sưu tập: Năm học 2016 - 2017_MS_ĐT

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
K19S SH026 Thương Mại Hóa Sản Phẩm.jpg
  Giới hạn truy cập
Thương mại hóa sản phẩm công nghệ sinh học_Lần 1. HK1248.88 kBJPEGXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.