Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/337
Nhan đề: Chung cư City Gate Towers. 1648 Võ Văn Kiệt, phường 16, Quận 8, Tp. Hồ Chí Minh : Thuyết minh Đồ án tốt nghiệp
Tác giả: Huỳnh Thanh, Điệp
Phạm Nguyễn Nhật, Duy
Từ khoá: Xây dựng công trình
Kết cấu công trình
Chung cư
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/337
Bộ sưu tập: Năm học 2017 - 2018_XD_KL,DA

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
D5952_1_Pham Nguyen Nhat Duy_Muc luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Mục lục549.87 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5952_2_Pham Nguyen Nhat Duy_Loi cam on.pdf
  Giới hạn truy cập
Lời cám ơn338.78 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5952_3_Pham Nguyen Nhat Duy_Phan 1_Chuong 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Phần 1: Kiến trúc - Chương 1: Tổng quan về kiến trúc công trình893.04 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5952_4_Pham Nguyen Nhat Duy_Phan 2_Chuong 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Phần 2: Kết cấu - Chương 2: Thiết kế sàn tầng 31.07 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5952_5_Pham Nguyen Nhat Duy_Phan 2_Chuong 3.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 3: Tính toán thiết kế cầu thang bộ677.69 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5952_6_Pham Nguyen Nhat Duy_Phan 2_Chuong 4.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 4: Tính toán thiết kế bể nước ngầm1.75 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5952_7_Pham Nguyen Nhat Duy_Phan 2_Chuong 5.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 5: Thiết kế khung trục X41.85 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5952_8_Pham Nguyen Nhat Duy_Phan 2_Chuong 6.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 6: Tính toán móng khung trục X4 - A. Phương án cọc ép BTCT1.64 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5952_9_Pham Nguyen Nhat Duy_Phu luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Phần phụ lục5.97 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.