Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/336
Nhan đề: Cao ốc văn phòng Bình Thạnh Tp. Hồ Chí Minh : Thuyết minh Đồ án tốt nghiệp
Tác giả: Bùi Nam, Phương
Hồ Đắc, Nhã
Từ khoá: Xây dựng công trình
Kết cấu công trình
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/336
Bộ sưu tập: Năm học 2017 - 2018_XD_KL,DA

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
D5951_1_Ho Dac Nha_X115437_Muc luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Mục lục683.13 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5951_2_Ho Dac Nha_X115437_Loi cam on.pdf
  Giới hạn truy cập
Lời cám ơn366.56 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5951_3_Ho Dac Nha_X115437_Tai lieu tham khao.pdf
  Giới hạn truy cập
Tài liệu tham khảo253.98 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5951_4_Ho Dac Nha_X115437_Phan 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Phần 1: Tổng quan kiến trúc1 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5951_5_Ho Dac Nha_X115437_Phan 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Phần 2: Thiết kế kết cấu sàn tầng 5 đến tầng 81.1 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5951_6_Ho Dac Nha_X115437_Phan 3.pdf
  Giới hạn truy cập
Phần 3: Thiết kế kết cấu cầu thang bộ1 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5951_7_Ho Dac Nha_X115437_Phan 4.pdf
  Giới hạn truy cập
Phần 4: Thiết kế kết cấu bể nước mái1.89 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5951_8_Ho Dac Nha_X115437_Phan 5.pdf
  Giới hạn truy cập
Phần 5: Thiết kế khung không gian4.05 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5951_9_Ho Dac Nha_X115437_Phan 6.pdf
  Giới hạn truy cập
Phần 6: Kết cấu móng cọc2.34 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5951_10_Ho Dac Nha_X115437_Phan 7.pdf
  Giới hạn truy cập
Phần 7: Thiết kế cọc khoan nhồi1.82 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5951_11_Ho Dac Nha_X115437_Phu luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Phần phụ lục12.68 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.