Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/335
Nhan đề: Chung cư Gia Phát Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận : Thuyết minh Đồ án tốt nghiệp
Tác giả: Trần Xuân, Vinh
Phan Lê Thiên, Ngân
Từ khoá: Xây dựng công trình
Kết cấu công trình
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/335
Bộ sưu tập: Năm học 2017 - 2018_XD_KL,DA

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
D5950_1_Phan Le Thien Ngan_X130601_Phan 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Phần 1: Kiến trúc - Tổng quan về kiến trúc công trình675.86 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5950_2_Phan Le Thien Ngan_X130601_Phan 2_Chuong 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Phần 2: Kết cấu - Chương 1: Giải pháp kết cấu công trình538.5 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5950_3_Phan Le Thien Ngan_X130601_Phan 2_Chuong 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 2: thiết kế sàn tầng điển hình1.12 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5950_4_Phan Le Thien Ngan_X130601_Phan 2_Chuong 3.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 3 :thiết kế cầu thang bộ732.06 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5950_5_Phan Le Thien Ngan_X130601_Phan 2_Chuong 4.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 4: thiết kế bể nước mái1.31 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5950_6_Phan Le Thien Ngan_X130601_Phan 2_Chuong 5.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 5: khung không gian996.19 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5950_7_Phan Le Thien Ngan_X130601_Phan 2_Chuong 6.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 6: móng khung trục 41.58 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5950_8_Phan Le Thien Ngan_X130601_Phu luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Phần phụ lục6.54 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.