Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/3338
Nhan đề: Cao ốc văn phòng Techcombank, 99 Cộng hòa, phường 4, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh : Thuyết minh Đồ án tốt nghiệp
Tác giả: Nguyễn, Đức Phúc
Huỳnh, Thanh Điệp
Từ khoá: Xây dựng công trình
Kết cấu công trình
Nền móng
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/3338
Bộ sưu tập: Năm học 2017-2018_DOAN_Kỹ thuật xây dựng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
D7208_1_Nguyễn Đức Phúc_X134490_Muc luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Mục lục590.01 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D7208_2_Nguyễn Đức Phúc_X134490_Danh muc hinh anh.pdf
  Giới hạn truy cập
Danh mục hình ảnh267.52 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D7208_3_Nguyễn Đức Phúc_X134490_Chuong 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 1 : Kiến trúc291.38 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D7208_4_Nguyễn Đức Phúc_X134490_Chuong 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 2 : Tính toán sàn tầng điển hình (tầng 3)981.8 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D7208_5_Nguyễn Đức Phúc_X134490_Chuong 3.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 3: Kết cấu cầu thang632.09 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D7208_6_Nguyễn Đức Phúc_X134490_Chuong 4.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 4: Bể nước ngầm1.6 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D7208_7_Nguyễn Đức Phúc_X134490_Chuong 5.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 5 : Tính toán khung không gian1.89 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D7208_8_Nguyễn Đức Phúc_X134490_Chuong 6.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 6: Thiết kế móng cọc ép1.31 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D7208_9_Nguyễn Đức Phúc_X134490_Chuong 7.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 7: Thiết kế móng cọc khoan nhồi1.04 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.