Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/3337
Nhan đề: Chung cư Gia Định, 58B Điện Biên Phủ, Quận Bình Thanh, Thành phố Hồ Chí Minh : Thuyết minh Đồ án tốt nghiệp
Tác giả: Nguyễn, Thanh Lâm
Huỳnh, Thanh Điệp
Từ khoá: Xây dựng công trình
Kết cấu công trình
Chung cư
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/3337
Bộ sưu tập: Năm học 2017-2018_DOAN_Kỹ thuật xây dựng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
D7207_1_Nguyễn Thanh Lâm_X133407_Bia.pdf
  Giới hạn truy cập
Bìa363.11 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D7207_2_Nguyễn Thanh Lâm_X133407_Muc luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Mục lục419.93 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D7207_3_Nguyễn Thanh Lâm_X133407_Ki hieu cac thong so.pdf
  Giới hạn truy cập
Kí hiệu các thông số313.58 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D7207_4_Nguyễn Thanh Lâm_X133407_Phan 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Phần I : Kiến trúc522.43 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D7207_5_Nguyễn Thanh Lâm_X133407_Phan 2_Chuong 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Phần II : Kết cấu - Chương I: Tính toán sàn tầng điển hình (tầng 3)966.12 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D7207_6_Nguyễn Thanh Lâm_X133407_Phan 2_Chuong 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương II: Tính toán cầu thang875.66 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D7207_7_Nguyễn Thanh Lâm_X133407_Phan 2_Chuong 3.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương III: Thiết kế bể nước ngầm1.86 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D7207_8_Nguyễn Thanh Lâm_X133407_Phan 2_Chuong 4.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương IV: Tính toán khung không gian1.96 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D7207_9_Nguyễn Thanh Lâm_X133407_Phan 2_Chuong 5.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương V : Thiết kế móng khung trục 31.64 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D7207_10_Nguyễn Thanh Lâm_X133407_Phu luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Phụ lục7.68 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.