Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/3335
Nhan đề: Chung cư Hoàng Văn Thụ : Thuyết minh Đồ án tốt nghiệp
Tác giả: Huỳnh, Trung Thọ
Huỳnh, Thanh Điệp
Từ khoá: Xây dựng công trình
Kết cấu công trình
Nền móng
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/3335
Bộ sưu tập: Năm học 2017-2018_DOAN_Kỹ thuật xây dựng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
D7205_1_Huỳnh Trung Thọ_X125266_Muc luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Mục lục497.29 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D7205_2_Huỳnh Trung Thọ_X125266_Danh muc bang bieu.pdf
  Giới hạn truy cập
Danh mục bảng biểu594.06 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D7205_3_Huỳnh Trung Thọ_X125266_Chuong 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 1: Tổng quan503.96 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D7205_4_Huỳnh Trung Thọ_X125266_Chuong 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 2: Tính toán - thiết kế sàn1.34 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D7205_5_Huỳnh Trung Thọ_X125266_Chuong 3.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 3: Tính toán - thiết kế cầu thang912.18 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D7205_6_Huỳnh Trung Thọ_X125266_Chuong 4.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 4: Tính toán - thiết kế bể nước ngầm1.63 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D7205_7_Huỳnh Trung Thọ_X125266_Chuong 5.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 5: Tính toán - thiết kế hệ khung trục B2.11 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D7205_8_Huỳnh Trung Thọ_X125266_Chuong 6.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 6: Tính toán - thiết kế móng2.05 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.