Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/3334
Nhan đề: Saigon court serviced apartment, 149 Nguyễn Đình Chiểu, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh : Thuyết minh Đồ án tốt nghiệp
Tác giả: Phạm, Tính
Huỳnh, Thanh Điệp
Từ khoá: Xây dựng công trình
Kết cấu công trình
Nền móng
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/3334
Bộ sưu tập: Năm học 2017 - 2018_XD_KL,DA

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
D7204_1_Phạm Tính_X139341_Muc luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Mục lục274.34 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D7204_2_Phạm Tính_X139341_Danh muc bang_hinh.pdf
  Giới hạn truy cập
Danh mục bảng, hình276.65 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D7204_3_Phạm Tính_X139341_Chuong 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 1: Lựa chọn giải pháp kết cấu.296.95 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D7204_4_Phạm Tính_X139341_Chuong 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 2: Bố trí hệ kết cấu chịu lực.350.75 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D7204_5_Phạm Tính_X139341_Chuong 3.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 3: Thiết kế kết cấu bản sàn tầng 2- tầng 8.901.94 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D7204_6_Phạm Tính_X139341_Chuong 4.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 4: Thiết kế cầu thang.537.21 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D7204_7_Phạm Tính_X139341_Chuong 5.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 5: Thiết kế hồ nước ngầm1.25 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D7204_8_Phạm Tính_X139341_Chuong 6.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 6: Tính toán khung không gian1.89 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D7204_9_Phạm Tính_X139341_Chuong 7.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 7: Nền móng.959.35 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D7204_10_Phạm Tính_X139341_Phu luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Phụ lục3.35 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.