Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/3333
Nhan đề: Hoạch định chiến lược Marketing xuất khẩu thuốc bổ Pecaldex của công ty cổ phần Dược phẩm 2/9 Nadyphar tại thị trường Campuchia 2019 - 2023 : Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh Doanh - Mã số: 8340101
Tác giả: Nguyễn, Thị Thục Viên
Đoàn, Liêng Diễm (HDKH)
Từ khoá: Nghiên cứu thị trường
Marketing
Hoạch định chiến lược
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/3333
Bộ sưu tập: Năm 2018_QTKD_LV

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
D7298_1_Nguyen Thi Thuc Vien_Trang bia.pdf
  Giới hạn truy cập
Trang bìa337.83 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D7298_2_Nguyen Thi Thuc Vien_Muc luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Mục lục243.72 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D7298_3_Nguyen Thi Thuc Vien_Danh muc bang bieu.pdf
  Giới hạn truy cập
Danh mục bảng biểu237.04 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D7298_4_Nguyen Thi Thuc Vien_Loi mo dau.pdf
  Giới hạn truy cập
Lời mở đầu337.39 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D7298_5_Nguyen Thi Thuc Vien_Chuong 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 1: Cơ sở lý thuyết về hoạch định chiến lược marketing xuất khẩu714.94 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D7298_6_Nguyen Thi Thuc Vien_Chuong 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 2: Thực trạng hoạch định chiến lược marketing xuất khẩu thuốc bổ pecaldex của công ty cổ phần dược phẩm 2/9 tại thị trường Campuchia777.23 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D7298_7_Nguyen Thi Thuc Vien_Chuong 3.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 3: Hoạch định chiến lược marketing xuất khẩu thuốc bổ pecaldex tại thị trường campuchia 2019 - 2023541.5 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D7298_8_Nguyen Thi Thuc Vien_Phu luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Phụ lục514.81 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.