Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/3332
Nhan đề: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến giá trị thương hiệu theo quan điểm khách hàng của công ty TNHH sản xuất - thương mại và dịch vụ Thiên phú : Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh Doanh - Mã số: 60340102
Tác giả: Trần, Minh Trí
Ngô, Thị Thu (HDKH)
Từ khoá: Nghiên cứu thị trường
Hành vi khách hàng
Giá trị thương hiệu
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/3332
Bộ sưu tập: Năm 2018_QTKD_LV

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
D7297_2_Tran Minh Tri_Trang bia.pdf
  Giới hạn truy cập
Trang bìa362.28 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D7297_3_Tran Minh Tri_Muc luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Mục lục531.29 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D7297_4_Tran Minh Tri_Danh muc viet tat_bang bieu.pdf
  Giới hạn truy cập
Danh mục viết tắt , bảng biểu426.26 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D7297_5_Tran Minh Tri_Chuong 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 1: Tổng quan về nghiên cứu352.44 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D7297_6_Tran Minh Tri_Chuong 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 2: Cơ sở lý thuyết và mô hình nghiên cứu497.98 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D7297_7_Tran Minh Tri_Chuong 3.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 3: Phương pháp nghiên cứu284.34 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D7297_8_Tran Minh Tri_Chuong 4.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 4: Kết quả nghiên cứu957.11 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D7297_9_Tran Minh Tri_Chuong 5.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 5: Kết luận và hàm ý quản trị384.02 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D7297_10_Tran Minh Tri_Phu luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Phụ lục775.26 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.