Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/3331
Nhan đề: Đo lường sự hài lòng của sinh viên về chất lượng dịch vụ đào tạo tại khoa Công nghệ Thông tin trường Đại học Văn Lang : Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh Doanh - Mã số: 8340101
Tác giả: Đặng, Thị Hồ Thủy
Lê, Quang Hùng (HDKH)
Từ khoá: Giáo dục đại học
Dịch vụ đào tạo
Trường Đại học Văn Lang
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/3331
Bộ sưu tập: Năm 2018_QTKD_LV

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
D7296_1_Đặng Thị Hồ Thủy_Trang bia.pdf
  Giới hạn truy cập
Trang bìa265.54 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D7296_2_Đặng Thị Hồ Thủy_Muc luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Mục lục420.85 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D7296_3_Đặng Thị Hồ Thủy_Danh muc bang bieu_Ki hieu viet tat.pdf
  Giới hạn truy cập
Danh mục bảng biểu - kí hiệu viết tắt418.13 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D7296_4_Đặng Thị Hồ Thủy_Chuong 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 1: Tổng quan về nghiên cứu528.54 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D7296_5_Đặng Thị Hồ Thủy_Chuong 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 2: Cơ sở lý thuyết và mô hình nghiên cứu897.43 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D7296_6_Đặng Thị Hồ Thủy_Chuong 3.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 3: Phương pháp nghiên cứu567.53 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D7296_7_Đặng Thị Hồ Thủy_Chuong 4.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 4: Kết quả nghiên cứu885.89 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D7296_8_Đặng Thị Hồ Thủy_Chuong 5.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 5: Kết luận và hàm ý quản trị655.02 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D7296_9_Đặng Thị Hồ Thủy_Phu luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Phụ lục1.02 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.