Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/333
Nhan đề: Trường chính trị tỉnh Quảng trị. 293 Lê Duẩn, Tp. Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị : Thuyết minh Đồ án tốt nghiệp
Tác giả: Nguyễn Khắc, Cường
Lê Minh, Thiện
Từ khoá: Xây dựng công trình
Kết cấu công trình
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/333
Bộ sưu tập: Năm học 2017 - 2018_XD_KL,DA

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
D5949_1_Le Minh Thien_X136207_LỜI CẢM ƠN.pdf
  Giới hạn truy cập
Lời cảm ơn191.04 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5949_2_Le Minh Thien_X136207_muc luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Mục lục358.55 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5949_3_Le Minh Thien_X136207_Phan 1_kien truc.pdf
  Giới hạn truy cập
588.48 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5949_4_Le Minh Thien_X136207_Phan 2_Chuong 1_2_3.pdf
  Giới hạn truy cập
1.1 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5949_5_Le Minh Thien_X136207_Phan 2_chuong 4.pdf
  Giới hạn truy cập
897.82 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5949_6_Le Minh Thien_X136207_Phan 2_Chuong 5.pdf
  Giới hạn truy cập
1.34 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5949_7_Le Minh Thien_X136207_Phan 2_Chuong 6_7.pdf
  Giới hạn truy cập
5.31 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5949_8_Le Minh Thien_X136207_Phan 2_Chuong 8.pdf
  Giới hạn truy cập
2.13 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5949_9_Le Minh Thien_X136207_phu luc.pdf
  Giới hạn truy cập
14.76 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.