Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/330
Nhan đề: Cao ốc văn phòng REE Tower Tp. Hồ Chí Minh : Thuyết minh Đồ án tốt nghiệp
Tác giả: Nguyễn Khắc, Cường
Lê Trường, Giang
Từ khoá: Xây dựng công trình
Kết cấu công trình
Cao ốc văn phòng
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/330
Bộ sưu tập: Năm học 2017 - 2018_XD_KL,DA

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
D5948_1_Le Truong Giang_X133813_Muc luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Mục lục783.96 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5948_2_Le Truong Giang_X133813_Tai lieu tham khao.pdf
  Giới hạn truy cập
Tài liệu tham khảo617.95 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5948_3_Le Truong Giang_X133813_Phan 1_Chuong 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Phần 1: Kiến trúc - Chương 1: Khái quát về kiến trúc công trình989.74 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5948_4_Le Truong Giang_X133813_Phan 1_Chuong 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 2: Lựa chọn giải pháp kết cấu958.18 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5948_5_Le Truong Giang_X133813_Phan 1_Chuong 3.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 3: Tải trọng và tác động1.13 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5948_6_Le Truong Giang_X133813_Phan 2_Chuong 4.pdf
  Giới hạn truy cập
Phần 2: Kết cấu - Chương 4: Thiết kế sàn tầng điển hình1.25 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5948_7_Le Truong Giang_X133813_Phan 2_Chuong 5.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 5: Thiết kế cấu thang bộ1.15 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5948_8_Le Truong Giang_X133813_Phan 2_Chuong 6.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 6: Thiết kế khung trục 32.78 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5948_9_Le Truong Giang_X133813_Phan 2_Chuong 7.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 7: Thiết kế khung trục 31.7 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5948_10_Le Truong Giang_X133813_Phan 2_Chuong 8.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 8: Thiết kế móng cho khung trục 33.02 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.