Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/326
Nhan đề: Quản trị rủi ro tài chính - HKI
Tác giả: Nguyễn Thị Phương, Ý
Từ khoá: Tài chính
Quản trị rủi ro
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Khoa Tài chính Kế toán
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/326
Bộ sưu tập: Năm học 2017 - 2018_FA_ĐA

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DA_KT109_K20TC3,4_QUAN TRI RUI RO TAI CHINH_DAP AN_LAN 1, LAN 2.pdf
  Giới hạn truy cập
49.24 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.