Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/324
Nhan đề: Phân tích báo cáo tài chính - HKI
Tác giả: Bùi Kim, Phượng
Từ khoá: Tài chính
Báo cáo tài chính
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Khoa Tài chính Kế toán
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/324
Bộ sưu tập: Năm học 2017 - 2018_FA_ĐA

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DA_KT099_K20KT_PHAN TICH BAO CAO TAI CHINH_DAP AN_LAN 1, LAN 2.pdf
  Giới hạn truy cập
68.82 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.