Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/317
Nhan đề: Quản trị ngân hàng thương mại - HKI
Tác giả: Bùi Thị, Điệp
Từ khoá: Ngân hàng
Quản trị ngân hàng
Ngân hàng thương mại
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Khoa Tài chính Kế toán
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/317
Bộ sưu tập: Năm học 2017-2018_DA_Tài chính Ngân hàng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DA_KT53B_K20TC_QUAN TRI NGAN HANG TM_DAP AN_LAN 1, LAN 2.pdf
  Giới hạn truy cập
68.45 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.