Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/3164
Nhan đề: Luật thống nhất Geneva về Hối phiếu và Kỳ phiếu (1930)
Từ khoá: Hồi phiếu
Kỳ phiếu
Năm xuất bản: 1930
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/3164
Bộ sưu tập: TLTK_Văn bản luật_Năm học 2017 - 2018

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
VBPL200_LUAT THONG NHAT GENEVA_1930.pdf
  Giới hạn truy cập
Luật thống nhất Geneva về Hối phiếu và Kỳ phiếu (1930)376.11 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.