Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/3153
Nhan đề: TCXD 16:1986 Chiếu sáng nhân tạo trong công trình dân dụng
Tác giả: Bộ Xây dựng
Từ khoá: Chiếu sáng
Công trình dân dụng
Năm xuất bản: 1986
Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/3153
Bộ sưu tập: Năm học 2017 - 2018_VBL_TK

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
VBPL192_TCVN 16_1986.pdf
  Giới hạn truy cập
TCXD 16:1986 Chiếu sáng nhân tạo trong công trình dân dụng1.02 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.