Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/315
Nhan đề: Chung cư Diamond Residence. 199 Đồng Văn Cống, Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh : Thuyết minh Đồ án tốt nghiệp
Tác giả: Từ Đông, Xuân
Phạm, Thái
Từ khoá: Xây dựng công trình
Kết cấu công trình
Chung cư
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/315
Bộ sưu tập: Năm học 2017 - 2018_XD_KL,DA

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
D5947_1_phan 1_chuong 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Phần 1: Kiến trúc - Chương 1: Khái quát về quá trình kiến trúc880.89 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5947_2_phan 2_chuong 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Phần 2: Kết cấu - Tính toán sàn1.88 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5947_3_phan 2_chuong 3.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 3: Tính toán và thiết kế cầu thang456.06 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5947_4_phan 2_chuong 4.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 4: Thiết kế bể nước mái1.13 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5947_5_phan 2_chuong 5.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 5: Tính toán khung không gian (thiết kế khung trục 2)5.44 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5947_6_phan 3_chuong 6.pdf
  Giới hạn truy cập
Phần 3: Nền móng - Chương 4: Tính toán móng khung trục 21.74 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5947_7_bia PHU LUC.pdf
  Giới hạn truy cập
Bìa phụ lục83.39 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5947_8_phan PHULUC.pdf
  Giới hạn truy cập
Phần phụ lục12.4 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.