Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/3148
Nhan đề: TCXD 29 : 1991 Chiếu sáng tự nhiên trong công trình dân dụng - Tiêu chuẩn thiết kế
Tác giả: Bộ Xây dựng
Từ khoá: Chiếu sáng
Công trình dân dụng
Năm xuất bản: 1991
Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/3148
Bộ sưu tập: Năm học 2017 - 2018_VBL_TK

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
VBPL189_TCXD29_1991_m_901666.pdf
  Giới hạn truy cập
TCXD 29 : 1991 Chiếu sáng tự nhiên trong công trình dân dụng - Tiêu chuẩn thiết kế1.67 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.