Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/3145
Nhan đề: TCVN 4474 : 1987 Thoát nước bên trong - Tiêu chuẩn thiết kế
Tác giả: Bộ Xây dựng
Từ khoá: Thoát nước
Tiêu chuẩn thiết kế
Năm xuất bản: 1987
Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/3145
Bộ sưu tập: Năm học 2017 - 2018_VBL_TK

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
VBPL186_TCVN_4474-1987.pdf
  Giới hạn truy cập
TCVN 4474 : 1987 Thoát nước bên trong - Tiêu chuẩn thiết kế209.84 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.