Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/312
Nhan đề: Tài chính doanh nghiệp II - HKI
Từ khoá: Quản trị tài chính
Tài chính Doanh nghiệp
Doanh nghiệp
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Khoa Tài chính Kế toán
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/312
Bộ sưu tập: Năm học 2017 - 2018_FA_ĐA

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DA_KT45G_K21TC_TAI CHINH DN2_DAP AN_LAN 1, LAN 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Tài chính doanh nghiệp II84.07 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.