Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/309
Nhan đề: Tài chính công ty đa quốc gia - HKI
Tác giả: Triệu Thị Phương, Hiền
Từ khoá: Doanh nghiệp kinh doanh quốc tế
Công ty đa quốc gia
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Khoa Tài chính Kế toán
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/309
Bộ sưu tập: Năm học 2017 - 2018_FA_ĐA

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DA_KT11B_K20TC_TAI CHINH CTY DA QG_DAP AN_LAN 1, LAN 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Tài chính công ty đa quốc gia151.55 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.