Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/30828
Nhan đề: Thống kê_Đề 1_Lần 2_HKI
Tác giả: Trần, Hà Quyên
Từ khoá: Thống kê
Năm xuất bản: 2020
Nhà xuất bản: Khoa Đào tạo Đặc biệt
Mô tả: 2 Tr. Tự luận
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/30828
Bộ sưu tập: Năm học 2020-2021_DT_Đào tạo đặc biệt

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_K25DP_THONG KE_L2_HK1.pdf
  Giới hạn truy cập
Thống kê_Đề 1_Lần 2_HKI499.58 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.