Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/30827
Nhan đề: Dịch cơ bản_Đề 1_Lần 2_HKI
Từ khoá: Dich cơ bản
Năm xuất bản: 2020
Nhà xuất bản: Khoa Ngoại ngữ
Mô tả: 3 Tr. Tự luận
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/30827
Bộ sưu tập: Năm học 2020-2021_DT_Đào tạo đặc biệt

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_K25DB-NN_DICH CO BAN_L2_HK1.pdf
  Giới hạn truy cập
Dịch cơ bản_Đề 1_Lần 2_HKI561.26 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.