Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/30825
Nhan đề: Anh văn chuyên ngành khách sạn_Đề 2_Lần 2_HKII
Tác giả: Từ, Tuấn Cường
Từ khoá: Anh văn chuyên ngành
Năm xuất bản: 2021
Nhà xuất bản: Khoa Du lịch
Mô tả: 7 Tr. Trắc nghiệm
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/30825
Bộ sưu tập: Năm học 2020-2021_DT_Đào tạo đặc biệt

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_K25DB-KS1,2_AVCN KHACH SAN_L2_HK1.pdf
  Giới hạn truy cập
Anh văn chuyên ngành khách sạn_Đề 2_Lần 2_HKII1.42 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.