Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/30824
Nhan đề: Nguyên lý kế toán_Đề 2_Lần 2_HKI
Tác giả: Phạm, Minh Nguyệt
Từ khoá: Kế toán
Năm xuất bản: 2020
Nhà xuất bản: Khoa Kinh doanh thương mại
Mô tả: 7 Tr. Trắc nghiệm
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/30824
Bộ sưu tập: Năm học 2020-2021_DT_Đào tạo đặc biệt

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_K25DB-CQT_NGUYEN LY KE TOAN_L2_HK1.pdf
  Giới hạn truy cập
Nguyên lý kế toán_Đề 2_Lần 2_HKI1.34 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.