Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/30822
Nhan đề: Tiếng hoa 1_Đề 2_Lần 2_HKI
Từ khoá: Tiếng hoa
Năm xuất bản: 2020
Nhà xuất bản: Khoa Ngoại ngữ
Mô tả: 5 Tr. Tự luận và trắc nghiệm
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/30822
Bộ sưu tập: Năm học 2020-2021_DT_Đào tạo đặc biệt

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_K25DB_TIENG HOA 1_L2_HK1.pdf
  Giới hạn truy cập
Tiếng hoa 1_Đề 2_Lần 2_HKI734.37 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.