Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/308
Nhan đề: Nghiệp vụ ngân hàng thương mại - HKI
Từ khoá: Ngân hàng
Ngân hàng thương mại
Nghiệp vụ ngân hàng
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Khoa Tài chính Kế toán
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/308
Bộ sưu tập: Năm học 2017 - 2018_FA_ĐA

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DA_K19TC_NGHIEP VU NGAN HANG THUONG MAI_DAP AN_DE1, DE2.pdf
  Giới hạn truy cập
Nghiệp vụ ngân hàng thương mại32.77 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.