Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/30768
Nhan đề: Quản trị vận tải và bảo hiểm_Lần 2_HKI
Tác giả: Nguyễn, Minh Đức
Từ khoá: Quản trị vận tải và bảo hiểm
Năm xuất bản: 2020
Nhà xuất bản: Khoa Thương mại
Mô tả: 2 Tr. Tự luận
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/30768
Bộ sưu tập: Năm học 2020-2021_DT_Kinh doanh Thương mại

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_K24C_QUAN TRI VAN TAI & BAO HIEM_L2_HK1.pdf
  Giới hạn truy cập
Quản trị vận tải và bảo hiểm_Lần 2_HKI349.42 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.