Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/30648
Nhan đề: Bài giảng Nhập môn Hán tự
Tác giả: Khoa Ngoại ngữ
Từ khoá: Chữ Hán
Quy tắc bút thuận
Nét viết
Bộ thủ
Năm xuất bản: 2020
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang
Mô tả: 149 tr. ; 7.8 Mb
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/30648
Bộ sưu tập: BG_Ngôn ngữ Anh_Năm học 2020-2021

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA9491_Bài 1- KHÁI QUÁT CHỮ HÁN (汉字的概况).pdf
  Giới hạn truy cập
Khái quát chữ Hán1.7 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA9491_BÀI 2 - NÉT VIẾT CHỮ HÁN (汉字笔画).pdf
  Giới hạn truy cập
Nét viết chữ Hán2.13 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA9491_BÀI 3 - QUY TẮC BÚT THUẬN (汉字的笔顺).pdf
  Giới hạn truy cập
Quy tắc bút thuận611.22 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA9491_BÀI 4 - KẾT CẤU CHỮ HÁN (汉字结构方式).pdf
  Giới hạn truy cập
Kết cấu chữ Hán176.83 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA9491_BÀI 5 - BỘ THỦ CHỮ HÁN (汉字的部首) (1).pdf
  Giới hạn truy cập
Bộ thủ chữ Hán 1977.64 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA9491_BÀI 6 - BỘ THỦ CHỮ HÁN (汉字的部首) (2).pdf
  Giới hạn truy cập
Bộ thủ chữ Hán 21.24 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA9491_BÀI 7 - BỘ THỦ HÁN TỰ (汉字的部首) (3).pdf
  Giới hạn truy cập
Bộ thủ chữ Hán 3661.41 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA9491_CÁC BỘ THỦ THƯỜNG DÙNG (常用的汉字部首).pdf
  Giới hạn truy cập
Các bộ thủ thường dùng593.02 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.